میخ پرچ کلاسور نمایش در اندازه بزرگ

میخ پرچ کلاسور

میخ پرچ کلاسور

جهت کوبیدن قفل کلاسور بر روی جلد

ابعاد : 7mm×3.8mm×7mm

افزودن به سبد